Ledningsnet galleri

Tage Bagger A/S er vant til at udføre arbejder på såvel små lednnger…..

Som større ledninger:

Vi kan også andet end at samle lige stykker rør.